به MGMLENS خوش آمدید

مرکز تخصصی سفارشات نسخه ای

lecco

لنز لکو

لنز REVO

MGM لنز

ایسنس

کداک لنز

مدل ایزی

در این نوع طراحی، کریدور عدسی در دید نزدیک باز تر بوده و طبیعتا مصرف کننده احساس بهتر و راحتری خواهد داشت.طراحی ایزی به عنوان یکی از طراحی های پیشرفته کداک شناخته می شود.

مدل یونیک

طراحی یونیک بهترین طراحی دنیا شناخته شده، این طراحی راحترین حس را در دید دور، میانی و نزدیک برای مصرف کنندگان ایجاد می کند.